pixistuff
Cloud light

Cloud light
Moln lampa 30x41 cm i björk.

OBS: ANVÄND ENBART LED LAMPOR TILL DENNA ARMATUR.


Max.: 7 W
Bredd: 38 cm
Höjd: 30 cm
Sladdlängd: 2.5 m

Miljö:

Speciell avfallshantering kan krävas. Var vänlig kontakta din kommun för mer information

 

Om den yttre böjliga kabeln eller sladden till denna belysning skadas, får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller annan behörig person, för att undvika eventuella risker. Om du är osäker, var vänlig kontakta PIXISTUFF. Olika material kräver olika typer av beslag. Välj skruvar och pluggar som är särskilt lämpade för materialet.

 

Bra att veta:

VARNING – Strypningsrisk

Alla sladdar kan utgöra en kvävningsrisk. Placera aldrig en produkt med sladd inom räckhåll för ett barn i en vagga, spjälsäng eller lekhage.
Fäst alltid sladden i väggen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cloud lamp 30x41 cm handmade in birch


EUROPEAN PLUG- 2 PINS, GROUNDED. For Another socket, please use a converter.


Max .: 7 Watt
Width: 38 cm
Height: 30 cm
Cord length: 2.5 m
Environment:
Special waste management may be required. Please contact your municipality for more information

If the flexible cable or cord of this lighting is damaged, it may only be replaced by the manufacturer or the service agent or other authorized person, to avoid possible risks. If you are unsure, please contact PIXISTUFF.

Good to know:
WARNING - strangulation risk
All wires can be a choking hazard. Never place a corded product within reach of a child in a cradle, cot or playpen.
Always attach the cord to the wall.NOTE: ONLY USE LED LAMPS TO THIS LIGHT.
479 SEK